My current work is inspired and based on looking at shifting light and colour gradients on radiators, lamellae, luxaflex and other simular objects. What underlies this visual experience is the ambiguity of perception and the questioning if what I'm seeing is also occuring. Does a colour change as a result of the weakening of light or are perceived differences and relations the result of optic interpretations of my brain? This dubious experience I try to translate in my work by playing with the relativity of colour perception. Actual transitions of colour, optic gradients and gradients causes by light are the three elements with which I play within my work. 


Mijn huidige schilderijen zijn geïnspireerd op het kijken naar kleur en licht verloop op radiators, lamellen, luxaflex en ander soortgelijke objecten. Wat ten grondslag ligt aan deze kijkervaring is de ambiguïteit van de waarneming en de bevraging of wat je ziet ook daadwerkelijk gebeurt. Verandert een kleur door een afzwakking van het licht of zijn waargenomen verschillen het resultaat van de optische interpretatie van mijn brein? Deze dubbelzinnige ervaring vertaal ik door in mijn werk te spelen met de relativiteit van de kleurwaarneming. Daadwerkelijke kleurverschuivingen, optische kleurverschuivingen en kleurverschuivingen veroorzaakt door licht zijn de drie elementen waarmee ik speel in mijn werk.